Generalsponsorer

Hovedsponsorer

Følgende treningsavgifter er vedtatt og skal gjelde fra 2015:

Ingen familie skal betale mer en 4500,- pr. år
I tillegg kommer kontingent til hovedlaget på 300,- (150,-)
Treningsavgiften dekker alle startkontingenter. Ekstra kostnader ved etteranmelding dekkes av den enkelte. Det samme hvis du er påmeldt i en øvelse du ikke deltar i.