Generalsponsorer

Hovedsponsorer

Treningstider innesesongen 2019:

Dette er et grovt oppsett over øktene og forandringer, ikke minst på grunn av stevner, vil stadig forekomme. Følg derfor med på facebooksiden vår.